Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

39%

39.00%

Bắc Mỹ

(Luggage & Duffel Bags)

16%

16.00%

Đông Âu

(Luggage & Duffel Bags)

15%

15.00%

Bắc Âu

(Luggage & Duffel Bags)

10%

10.00%

Tây Âu

(Luggage & Duffel Bags)

5%

5.00%

Đông Nam Á

(Luggage & Duffel Bags)

5%

5.00%

Trung Đông

(Luggage & Duffel Bags)

5%

5.00%

Đông Á

(Luggage & Duffel Bags)

5%

5.00%

Nam Âu

(Luggage & Duffel Bags)

Thị trường chính Tổng doanh thu (%) Sản phẩm chính
Bắc Mỹ 39.00% Luggage & Duffel Bags
Đông Âu 16.00% Luggage & Duffel Bags
Bắc Âu 15.00% Luggage & Duffel Bags
Tây Âu 10.00% Luggage & Duffel Bags
Đông Nam Á 5.00% Luggage & Duffel Bags
Trung Đông 5.00% Luggage & Duffel Bags
Đông Á 5.00% Luggage & Duffel Bags
Nam Âu 5.00% Luggage & Duffel Bags
Tổng doanh thu hàng năm: confidential
Tổng doanh thu xuất khẩu : confidential

Điều khoản kinh doanh

Điều khoản giao hàng được chấp nhận: FOB, CIF, EXW
Đồng tiền thanh toán được chấp nhận: USD, EUR, CAD, AUD, CNY
Hình thức thanh toán được chấp nhận: T/T

Khả năng thương mại

Ngôn ngữ sử dụng: English
Giấy phép xuất khẩu SỐ: 31149609LY
Gửi email cho nhà cung cấp này