Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

Production Capacity

Verified
Luggage 900,000 Pieces Per Years 600,000 Pieces Per Years

Thiết bị sản xuất và Cơ Sở

Đã xác minh Tên máy Thương hiệu & Mẫu mã Số lượng
Cutting Machine N/A 1
Pulling Tray Machine N/A 5
Blister Machine N/A 8
Special Shaped Punching Cutting Machine N/A 7
Sewing Machine N/A 24
Automatic Pullet machine N/A 1
Gửi email cho nhà cung cấp này